top of page

Πολιτική Απορρήτου, Όροι Χρήσης
ΑΠΟΔΡΑΣΗ) (ΕΜΕΙΣ) ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΑΣ.
Αυτή η πολιτική ("η πολιτική") (μαζί με τους Όρους Χρήσης και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα αναφέρονται
it) και σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 του Ομοσπονδιακού Νόμου για την Προστασία Δεδομένων, καθορίστε τις νομικές προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα επεξεργαζόμαστε τυχόν προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς ή εσείς μας παρέχετε. Διαβάστε προσεκτικά τα παρακάτω για να κατανοήσετε τις απόψεις και τις πρακτικές μας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και πώς θα τα χειριστούμε.
Το HOTEL SPATH BEACH SUITES δεσμεύεται στις αρχές της «νομιμότητας, συναίνεσης, ενημέρωσης, ποιότητας, σκοπού, πίστης, αναλογικότητας και υπευθυνότητας». Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες που διατίθενται στη διεύθυνση:
Το Https://www.spathi.gr/ (η ιστοσελίδα μας) είναι το μέρος όπου θα παρέχουμε τις λεπτομέρειες.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΛΛΕΞΟΥΜΕ ΑΠΟ ΕΣΑΣ
Για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, ενδέχεται να συλλέξουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε διαφορετικά
τρόπους: όταν μας τα παρέχετε απευθείας. όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας ή χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας στο διαδίκτυο και όταν συλλέγουμε πληροφορίες μέσω άλλων πηγών που επιτρέπονται από το νόμο.
Για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω, πρέπει να λάβουμε, να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με εσάς:
Προσωπικές πληροφορίες:
α) Επίσημο Δελτίο Ταυτότητας (IFE, VISA, PASSPORT)
β) Όνομα
γ) Εθνικότητα
δ) Επωνυμία εταιρείας
ε) Αριθμός Κοινωνικής Ασφάλισης
στ) Ηλικία
ζ) Σεξ
η κατάσταση
θ) Ημερομηνία και τόπος γέννησης
ι) Διεύθυνση κατοικίας
ια) Σχολείο
ιβ) Αριθμός τηλεφώνου (οικία / κινητό).
ιγ) Email
ιδ) Λογαριασμός Twitter, Facebook
ιε) Υπάρχουσες και προηγούμενες θέσεις εργασίας
ιστ) Χειρόγραφη υπογραφή
ιζ) Φωτογραφία
ιη) Ομάδα αίματος
ια) Δακτυλικό αποτύπωμα
Ευαίσθητα δεδομένα:
α) Δημόσια υγεία
β) Φυλετική ή εθνική καταγωγή
γ) Θρησκεία
δ) Συμμετοχή σε Σύλλογο
ε) Αριθμός Ασφαλείας Δεδομένων και Πιστωτική Κάρτα
στ) Κρατική Περιουσία
ζ) Οικονομική Κατάσταση
η) Τραπεζικοί Λογαριασμοί
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, θα θεωρήσουμε ότι μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας
Για την επεξεργασία πληροφοριών σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στη χρήση της διαδικασίας στις εσωτερικές μας πολιτικές και διαδικασίες που σχετίζονται με την επεξεργασία προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων. Για οικονομικά δεδομένα, προστατευτικά ή ευαίσθητα, απαιτούμε τη ρητή συγκατάθεσή σας για να μπορούμε να τα χειριζόμαστε σύμφωνα με την ομοσπονδιακή πολιτική απορρήτου. Εάν ισχύει, θα σας ζητήσει να υπογράψετε τις φόρμες ελέγχου που διαθέτουμε, οι οποίες είναι σύμφωνες με τις εσωτερικές μας πολιτικές και διαδικασίες που σχετίζονται με την επεξεργασία ευαίσθητων ή προσωπικών δεδομένων.
• Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας, ενδέχεται να κρατήσουμε αρχείο αυτού του μηνύματος.
• Λεπτομέρειες των επισκέψεών σας στον ιστότοπό μας (συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, δεδομένων κίνησης, δεδομένων τοποθεσίας (αρχεία καταγραφής) και άλλων δεδομένων επαφής), των πόρων στους οποίους έχετε πρόσβαση και γενικών δυνατοτήτων υλικού και λογισμικού.
• Μπορεί επίσης να σας ζητήσουμε να συμπληρώσετε έρευνες που χρησιμοποιούμε για ερευνητικούς σκοπούς, αν και δεν απαιτείται να απαντήσετε σε αυτές.
ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων μπορεί να μεταφερθούν και να αποθηκευτούν σε:
(ηλεκτρονικά ή/και φυσικά μέσα).
Εάν αποδεχτείτε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, συμφωνείτε με αυτήν τη μεταφορά, αποθήκευση ή/και επεξεργασία. Θα λάβουμε όλα τα εύλογα μέτρα που απαιτούνται για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με αυτήν την πολιτική.
Όλες οι πληροφορίες που μας παρέχετε αποθηκεύονται στους ασφαλείς διακομιστές μας. Όπου έχουμε παράσχει (ή επιλέξει) έναν κωδικό πρόσβασης που σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε ορισμένα μέρη του ιστότοπού μας, είστε υπεύθυνοι για την εμπιστευτικότητα αυτού του κωδικού πρόσβασης. Σας προτείνουμε να μην μοιράζεστε τη δική σας με κανέναν
Κωδικός πρόσβασης. Οι κωδικοί πρόσβασης του λογαριασμού είναι κρυπτογραφημένοι.
Δυστυχώς, η μετάδοση πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής. Αν και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων σας που μεταδίδονται στον ιστότοπό μας. οποιαδήποτε μετάδοση γίνεται με δική σας ευθύνη. Μόλις λάβουμε τις πληροφορίες σας, θα χρησιμοποιήσουμε αυστηρές διαδικασίες και δυνατότητες ασφαλείας για να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Θα σας ειδοποιήσουμε το συντομότερο δυνατό εάν μια παραβίαση ασφαλείας έχει ως αποτέλεσμα μη εξουσιοδοτημένη εισβολή στο σύστημά μας.
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑΣ
Η πρόσβαση στον ιστότοπό μας παραπέμπει στους Όρους Χρήσης και σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αναφέρεται σε αυτούς.
Επιπλέον, ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε οποιοδήποτε μέλος της ομάδας μας, δηλαδή στις θυγατρικές μας ή στην τελική μητρική μας εταιρεία.
Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους υπό τις ακόλουθες συνθήκες:
• Εάν το Spathi Beach Suites ή σχεδόν όλα τα περιουσιακά του στοιχεία αποκτηθούν από τρίτο μέρος, τότε σε αυτήν την περίπτωση τα προσωπικά δεδομένα που διατηρεί για τους πελάτες του θα είναι ένα από τα μεταβιβάσιμα περιουσιακά στοιχεία
• Εάν έχουμε υποχρέωση να αποκαλύψουμε ή να μοιραστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία προκειμένου να συμμορφωθούμε με οποιαδήποτε νομική υποχρέωση ή να επιβάλλουμε ή να επιβάλλουμε τους Όρους Χρήσης και άλλες συμφωνίες. ή για την προστασία των δικαιωμάτων, περιουσίας ή ασφάλειας του HOTEL SPATHI BEACH SUITES KEA
() οι πελάτες μας ή άλλοι.
• Μην χρησιμοποιείτε τις πληροφορίες σας για σκοπούς μάρκετινγκ χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας και δεν θα αποκαλύψουμε τις πληροφορίες σας σε τρίτους για τέτοιους σκοπούς ses.
Ομοίως, το SPATHI BEACH SUITES KEA, οι υπάλληλοί του, οι πράκτορες, οι υπεργολάβοι, οι σύμβουλοι ή/και τρίτα μέρη που εμπλέκονται σε οποιαδήποτε διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών ή/και ευαίσθητων πληροφοριών τηρούνται εμπιστευτικά και θα παραμείνουν έτσι ακόμη και μετά τη λήξη της σχέσης μεταξύ του οργανισμού με ο εργολάβος.
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες που καταγράφονται για εσάς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το δικαίωμα να γνωρίζετε ποια προσωπικά δεδομένα διατηρούμε για εσάς, επειδή χρησιμοποιούμε τους όρους που έχουμε και τους χρησιμοποιούμε (πρόσβαση). Είναι επίσης δικαίωμά σας να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών σας στοιχείων εάν είναι παρωχημένα, ανακριβή ή ελλιπή (διόρθωση). να το αφαιρέσουμε από τα αρχεία ή τις βάσεις δεδομένων μας όπου κρίνει ότι δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις αρχές, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του βάσει των κανονισμών (ακύρωση)· και αντιταχθείτε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων για συγκεκριμένους σκοπούς (Αντίθεση). Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας και εάν θέλετε να έχετε πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο https://www.spathi.gr/
Αυτές είναι οι δεσμεύσεις μας προς εσάς:
1. Ειδοποίηση. Όταν συλλέγουμε τα προσωπικά σας στοιχεία, θα τα παρέχουμε έγκαιρα
μια κατάλληλη ειδοποίηση που περιγράφει τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε, τον τρόπο που τις χρησιμοποιούμε και τους τύπους τρίτων με τους οποίους μπορούμε να τις μοιραστούμε.
2. Επιλογές. Θα σας δώσουμε επιλογές σχετικά με τους τρόπους που χρησιμοποιούμε και αποκαλύπτουμε τα προσωπικά σας στοιχεία και θα σεβαστούμε τις επιλογές σας.
3. Διατήρηση. Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία μόνο για όσο διάστημα τα χρειαζόμαστε για τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέγουμε ή όπως επιτρέπεται από το νόμο.
4. Ακρίβεια. Θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα αρχεία προσωπικών πληροφοριών μας είναι ακριβή.
5. Πρόσβαση. Θα σας παρέχουμε πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία όπως απαιτείται από το νόμο, ώστε να μπορείτε να διορθώσετε τυχόν ανακρίβειες. Θα σας προσφέρουμε επίσης τη δυνατότητα να ασκήσετε το δικαίωμα διόρθωσης, ακύρωσης και αντίθεσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας.
6. Ασφάλεια. Θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία από απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη, τροποποίηση και καταστροφή.
7. Επιβολή. Θα εξετάζουμε τακτικά πώς τηρούμε αυτές τις υποσχέσεις περί απορρήτου και θα το κάνουμε παρέχοντας έναν ανεξάρτητο τρόπο επίλυσης παραπόνων σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες σας, να κάνετε ερωτήσεις σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας ή να υποβάλετε μια καταγγελία, επικοινωνήστε μαζί μας.
Email: spathibeach@yahoo.gr
Αυτή η Πολιτική Απορρήτου διασφαλίζει επίσης την πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις
Νόμος για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - LFPDPPP
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Οποιεσδήποτε αλλαγές ενδέχεται να κάνουμε στην πολιτική απορρήτου μας στο μέλλον θα δημοσιεύονται σε αυτήν τη σελίδα
https://www.spathi.gr/ και όταν χρειάζεται. Τέτοιες αλλαγές θα θεωρηθούν αποδεκτές από εσάς, εάν εντός 5 εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση ή την παραλαβή της αλληλογραφίας δεν υπάρξει δήλωση δυσαρέσκειας.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ερωτήσεις, ανησυχίες, σχόλια και αιτήματα σχετικά με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου θα πρέπει να εξετάζονται
στο spathibeach@yahoo.gr
Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 29 Αυγούστου 2014.
Οροι χρήσης
Αυτή η σελίδα (μαζί με τα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτήν) περιγράφει λεπτομερώς τους όρους ("Όροι Χρήσης") στο
την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας https://www.spathi.gr/ ("ιστοσελίδα μας"), είτε ως επισκέπτης είτε ως εγγεγραμμένος χρήστης. Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους όρους χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας, δηλώνετε ότι αποδέχεστε αυτούς τους όρους χρήσης και συμφωνείτε να τους τηρείτε. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους χρήσης, αποφύγετε τη χρήση του ιστότοπού μας.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΜΑΣ
Https://www.spathi.gr/
Spathi Beach Suites Kea) ("Εμείς").
ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
α) Ενοποίηση και συντήρηση βάσης δεδομένων πελατών
β) Ένταξη και τήρηση βάσης δεδομένων συνεργατών, τα στοιχεία τους σε προσωπικό αρχείο και εξατομικευμένα
γ) Ένταξη και συντήρηση βάσης δεδομένων προμηθευτών και εξουσιοδοτημένων εξωτερικών συνεργατών
δ) Διαχείριση κρατήσεων δωματίων ξενοδοχείου
ε) Σας ειδοποιεί για νέες υπηρεσίες ή προϊόντα που σχετίζονται με αυτά που έχουν ήδη συναφθεί ή αποκτηθεί, για σκοπούς διαφήμισης ή έρευνας αγοράς.
στ) Επικοινωνία για αλλαγές στις υπηρεσίες.
ζ) Διενεργούμε περιοδικές αξιολογήσεις των υπηρεσιών μας με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητάς τους
η) Παρέχετε πληροφορίες σχετικά με: όρους, πολιτικές και ρυθμίσεις για την παροχή και χρήση υπηρεσιών και εγκαταστάσεων · ΤΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ; αμοιβές για υπηρεσίες και διαδικασίες
θ) Παρακολούθηση και έλεγχος πρόσβασης στις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις
ι) Για τη διαχείριση υπηρεσιών εστίασης, υπηρεσία δωματίου, ενοικιαζόμενων δωματίων για τη διεξαγωγή κοινωνικών εκδηλώσεων, συναντήσεων και συνεδρίων και εργαστηρίων
ια) Διαχειριστείτε την ασφάλεια
ιβ) Ανάπτυξη εσωτερικών στατιστικών που υποδεικνύουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που εκτιμούν περισσότερο οι πελάτες
ιγ) Διαχείριση υπηρεσιών εστίασης, υπηρεσία δωματίου, καθαρισμού και συντήρησης δωματίων και κλήση
ιδ) Αποστολή χρεώσεων και γενικά για συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει μαζί σας
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ
Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες που διατίθενται στον ιστότοπό μας παρέχονται με μοναδικό σκοπό την ενημέρωσή μας πελάτες σχετικά με τις υπηρεσίες που μπορεί να χρειάζονται. Η πρόσβαση στον ιστότοπό μας παρέχεται σε προσωρινή βάση και διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε ή να τροποποιήσουμε την υπηρεσία που παρέχουμε στον ιστότοπό μας χωρίς προειδοποίηση (βλ. παρακάτω). Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη εάν για οποιονδήποτε λόγο ο ιστότοπός μας απενεργοποιηθεί ανά πάσα στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο.
Περιστασιακά, ενδέχεται να περιορίσουμε την πρόσβαση σε ορισμένα μέρη του ιστότοπού μας ή σε ολόκληρο τον ιστότοπό μας, σε χρήστες που έχουν εγγραφεί σε εμάς.
Εάν επιλέξετε να το πράξετε ή σας παρέχεται αναγνωριστικό χρήστη, κωδικός πρόσβασης ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ως μέρος των διαδικασιών ασφαλείας μας, θα πρέπει να αντιμετωπίζετε αυτές τις πληροφορίες ως εμπιστευτικές και δεν θα τις αποκαλύψετε σε κανένα τρίτο μέρος. Έχουμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε οποιοδήποτε αναγνωριστικό χρήστη ή κωδικό πρόσβασης, είτε επιλεγμένο από εσάς είτε χορηγηθεί από εμάς, ανά πάσα στιγμή, σε περίπτωση που πιστεύουμε ότι έχετε παραβιάσει οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων χρήσης.
Είστε υπεύθυνοι να κάνετε όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την πρόσβαση στον ιστότοπό μας. Είστε επίσης υπεύθυνοι για τη διασφάλιση ότι όλα τα άτομα που έχουν πρόσβαση στον ιστότοπό μας μέσω της σύνδεσής σας στο Διαδίκτυο γνωρίζουν αυτούς τους όρους και συμμορφώνονται με αυτούς.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ / ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ / ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεση που μας δόθηκε για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, προκειμένου να σταματήσει η χρήση τους. Ομοίως, μπορεί να περιορίσει το εύρος, εν όλω ή εν μέρει, της χρήσης ή/και της αποκάλυψης προσωπικών δεδομένων. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε διαφημιστικά μηνύματα, στείλτε το αίτημά σας και επομένως είναι απαραίτητο να υποβάλετε το αίτημά σας μέσω των μέσων που αναφέρονται στην Πολιτική Απορρήτου και στις Σημειώσεις Απορρήτου μας.
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Όταν είναι απαραίτητο, το Spathi Beach Suites μπορεί να μεταδώσει ή/και να μεταδώσει πληροφορίες. Οι περιπτώσεις στις οποίες βρίσκονται τα δεδομένα
θα διαβιβασθούν στον διακανονισμό που καθορίζει η αρμόδια αρχή, σε δικαστικές διαδικασίες, όταν ζητηθεί από κυβερνητική αρχή ή σε κάθε περίπτωση που απαιτείται από το άρθρο 37 του ομοσπονδιακού νόμου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που κατέχονται από άτομα. Δεσμευόμαστε να μην μεταφέρουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω,
και να πραγματοποιήσει τη μεταφορά αυτή σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στον παρόντα νόμο.
ΣΥΝΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
να λάβει ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία προσωπικών ή/και ευαίσθητων δεδομένων
(ανάλογα με την εφαρμογή και χρήση των δεδομένων), Μέσω εσωτερικών διαδικασιών υποδοχής, φροντίδας και εγγραφής επισκεπτών, με εσωτερικές διαδικασίες Ανθρώπινου Δυναμικού για την πρόσληψη και επιλογή προσωπικού και μέσω εσωτερικών διαδικασιών για την πρόσληψη προμηθευτών, σύμφωνα με την διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του LFPDPPP.
Εάν δεν αντιταχθείτε στη διαβίβαση των προσωπικών τους δεδομένων θεωρείται ότι έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους να το πράξουν. Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες που διατίθενται στον ιστότοπό μας παρέχονται με μοναδικό σκοπό την παροχή συμβουλών στους ανθρώπους σχετικά με τους πιθανούς τύπους υπηρεσιών που μπορεί να χρειάζονται.
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Είμαστε ο κάτοχος ή κάτοχος άδειας όλων των πνευματικών δικαιωμάτων στον ιστότοπό μας και το υλικό δημοσιεύεται σε αυτόν. Αυτά τα έργα προστατεύονται από νόμους και συνθήκες πνευματικών δικαιωμάτων παγκοσμίως.
Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.
Μπορείτε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο και να κατεβάσετε αποσπάσματα οποιασδήποτε σελίδας από τον ιστότοπό μας για προσωπική σας χρήση αναφοράς και για να προσελκύσετε την προσοχή άλλων εντός του οργανισμού σας στο υλικό που διαφημίζεται στον ιστότοπό μας.
Δεν πρέπει να τροποποιείτε το έγγραφο ή τα ψηφιακά αντίγραφα οποιουδήποτε υλικού που εκτυπώνετε ή κατεβάζετε με οποιονδήποτε τρόπο και δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε καμία από τις εικόνες, τις φωτογραφίες, τα βίντεο ή τις ακολουθίες ήχου ή οποιαδήποτε γραφικά ξεχωριστά από οποιοδήποτε συνοδευτικό κείμενο.
Η αναγνώρισή μας (για κάθε συνεργάτη που προσδιορίζεται) ως συγγραφέα του υλικού στον ιστότοπό μας θα αναγνωρίζεται πάντα.
Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε κανένα από τα υλικά στον ιστότοπό μας για εμπορικούς σκοπούς χωρίς να λάβετε άδεια από εμάς ή τους δικαιοπαρόχους μας.
Εάν εκτυπώσετε, αντιγράψετε ή κατεβάσετε οποιοδήποτε μέρος του ιστότοπού μας κατά παράβαση αυτών των όρων χρήσης, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας θα παύσει αμέσως και, κατά την άποψή μας, θα επιστρέψουμε ή θα καταστρέψουμε τυχόν αντίγραφα του υλικού που έχετε δημιουργήσει.
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΕ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ
Οι κριτικές και άλλα υλικά που δημοσιεύονται στον ιστότοπό μας δεν προορίζονται ως συμβουλές για να εμπνεύσουν εμπιστοσύνη. Ως εκ τούτου, αποποιούμαστε κάθε ευθύνη και ευθύνη που απορρέει από οποιαδήποτε εξάρτηση σε τέτοιο υλικό από οποιονδήποτε επισκέπτη του ιστότοπού μας ή από οποιονδήποτε μπορεί να ενημερωθεί για οποιοδήποτε από τα περιεχόμενά του.
Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΑΚΤΙΚΑ
Στόχος μας είναι να ενημερώνουμε τακτικά τον ιστότοπό μας και μπορούμε να αλλάξουμε το περιεχόμενο ανά πάσα στιγμή. Εάν είναι απαραίτητο, ενδέχεται να αναστείλουμε την πρόσβαση στον ιστότοπό μας ή να τον κλείσουμε επ' αόριστον. Οποιοδήποτε υλικό στον ιστότοπό μας μπορεί να είναι ξεπερασμένο ανά πάσα στιγμή και δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε τέτοιο υλικό, διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές ανά πάσα στιγμή και να προσθέσουμε ολόκληρη ή μέρος της πύλης μας.
ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ
Το υλικό που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα μας παρέχεται χωρίς εγγυήσεις, προϋποθέσεις ή βεβαιότητα ως προς την ακρίβειά του. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, εμείς, τα άλλα μέλη του ομίλου εταιρειών μας και

bottom of page